Mimari Proje Süreci

Mimarlık Hizmetleri

5 Adımda Mimari Proje Süreci

Bir mimari projede süreç nasıl işler? Tasarımlar ortaya çıkana kadar ve tasarım aşamasından sonra proje uygulamaya hazır hale nasıl gelir? Ve nihayetinde görseller ya da çizimler nasıl gelişip inşa edebileceğiniz ve içinde yaşayabileceğiniz bir şey haline gelir? Tüm bu soruların cevaplarını net ve anlaşılır şekilde 5 maddede aşağıda bulabilirsiniz.

Mülakat ve İlk Görüşmeler1. Mülakat ve İlk Görüşmeler Çoğu zaman birkaç mimarla görüşülür, müşteri ve mimar birbirleriyle uyum içinde olup olmadığını anlamaya çalışırlar. Bazen bir müşteri, kiminle iş ortaklığı yapmak istediğini bilir. Ve görüşme adımını atlarlar. Tipik olarak mimarların geçmişteki projelerden oluşan bir portföyü vardır ve süreç örnekleri incelenir.

  1. Bilgi Toplama + Dükümantasyon

Müşteri hedefleri, ihtiyaçları ve gereksinimleri tartışılır. Mimarlar sahayı ziyaret edip mevcut koşulları gözden geçirir. Öncelikli olarak arsa ile ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler işverenden ya da belediyelerden temin edilir. Yapı sınırları, yüksekliği gibi temel veriler bu belgelerden ortaya çıkar. Bu belgeler genel olarak:-İmar durumu-Aplikasyon krokisi-Kot-kesit belgesi-Zemin etüt raporu-Tapu belgesidir.

Mimarlar, bu bilgiler ışığında ne yapılacağını ve ne zaman yapılacağı ile ilgili bilgileri işverene aktarır.

  1. Şematik tasarım ve Fizibilite

Mimarlar, 2. adımdaki bilgiler doğrultusunda ve tüm yönetmeliklerin incelenmesi ile ön tasarım ya da avan proje üretirler. Bu noktada incelenmesi gereken yönetmelikler imar, yangın, otopark, deprem, binalarda ısı, sığınak, enerji verimliliği gibi konulardır. Bu aşamada mimarlar masaya tasarım kavramları getirirler. Mimarlar, bu aşamada müşterinin tasarıma nasıl yaklaştığını keşfederler. Proje eğer bir konutsa işlevlerin genel konumları, grafiksel olarak diyagram şeklinde gösterilir ve grafiksel olarak temsil edilir. Grafikler, illüstrasyonlar ve eskizler sadece bu aşamadaki şemalardır. Pencere gibi özellikler şematik olarak eklenebilir veya hiç eklenmez. Alanlar arasındaki ilişkiler, saha koşulları, sirkülasyon, ışık çalışmaları ve basit planlar üretilir. Malzeme seçenekleri tartışma sürecinin bir parçası haline gelmeye başlamış ve genel proje için bir hedef bütçe oluşturulmuştur / onaylanmıştır. Bu adımda genellikle 2-3 toplantı yapılır. Müşteri, mimarlardan şematik seçeneklerle ilgili bilgi alır ve kararlar verilir. Genel bir tasarım stratejisi seçilmiştir.

  1. Tasarım Geliştirme

Kararlar alınmaya devam edildiğinde, mimarlar şematik çizimleri izin belgelerine dönüştürürler. Grafikler, diyagramlar bu aşamada gerçek mimariye doğru gelişir. Çizimler detaylarla  geliştirilir. Materyaller kararlaştırılır ve mimarlar bu kararlara istinaden projeyi detaylandırıp malzemelerin bir araya gelişlerini çözerler. Proje pencere açıklıkları, ara bölmeler ve kapı yerleri ile daha da tanımlanır. İnşaat, makine, elektrik mühendisleri gibi diğer danışmanların bilgileri mimari çizimler ile geliştirilmekte ve koordine edilmektedir. Malzeme, sabit mobilyalar, cihazlar, montaj detayları ve ilgili malzeme bilgileri için şartname projeye dahil edilmiştir. Tedarikçi ve üreticilerin detayları da incelenerek gerekenler çizimlere eklenir. Dış cephe tasarımları, malzeme ve detayları oluşturulur. Müşteri bu aşamada projeye daha detaylı olarak hakim olur.

  1. Uygulama Çizimleri + Resmi gösterilen

Çizimler en son detaylara kadar (küpeşte bağlantı detayı, ıslak hacimlerdeki eğimler..gibi) geliştirilir ve uygulamaya hazır hale getirilir.

Gerekli mercilerle de (işveren, itfaiye, sivil savunma, gaski..gibi ) görüşmeler yapılıp projeye işlendikten sonra onay süreci başlar. Projeler set halinde oluşturulur ve resmi kurumlara iletilir.

Bu süreç:

-İtfaiye daire başkanlığı onayı,

-Gaski (Proje ilinin Su Kanal İşletmesi) onayı,

-Sivil savunma onayı,

-Mimarlar odası onayı olarak işler ve son olarak ruhsat için belediyeye teslim edilir.

Resmi kurumlarda geçen bu onay süreci iyi bir kent planlaması, insan sağlığı ve can güvenliğini korumaya yönelik olduğu için gereksiz ya da süreci uzatıyor gibi görünsede gerekliliği gözden kaçırılmamalıdır.