Anahtar Teslim

blankAnahtar teslim proje, adından da anlaşılacağı üzere, inşa edilen konut ya da binaya dair tüm masraf ve işlerin eksiksiz olarak tamamlanarak alıcıya teslim edilmesidir. Diğer bir deyişle, anahtar teslim konut, tamamlanmış oturuma hazır konut anlamına gelir.

Anahtar Teslim projelerde işleyiş:

 • Alan Keşif ve Rölöve ( ölçü alımı )
 • Proje Sahibi’ nin alan ihtiyaçları
 • Bilgisayar ortamında avan ( ön hazırlık ) proje çizimi
 • Avan projenin Proje sahibi’ ne sunum yapılması ve varsa değişiklikler için gerekli notların alınması
 • Asıl projenin çizilmesi ve yaklaşık maliyet hesabının çıkarılması
 • 3 boyutlu çizimler ile alanların görsel tasarım aşaması
 • Proje sahibi ‘ne 3 boyutlu görsellerin sunulması ve ve varsa değişikler için gerekli notların alınması
 • 3 Boyutlu  kesin çizimler’ in tamamlanması
 • Net Maliyet hesabı, Proje uygulama ve teslim süreci ( Anahtar Teslim Tarihi )
 • Gerekli evrak, sözleşme maddelerinin hazırlanması ve karşılıklı imzalanması
 • Uygulama ekibimiz mesafeye göre en erken ( yurt içi “bir” en geç “üç” – yurt dışı en erken “beş” en geç “on”) iş gününde proje alanına ulaştırılır.

Gerekli evrak, sözleşme maddelerinin hazırlanması ve karşılıklı imzalanmasına müteakip “Anahtar Teslim Proje” süreci başlar ve en geç sözleşmede belirtilen tarihte proje sahibi’ ne verilen taahhütler kullanılabilir ve eksiksiz olarak teslim edilir.